Persbericht

Willy Borsus wil in september het ketenoverleg bijeenroepen om een redelijke prijs voor de producenten te verdedigen

Minister Willy BORSUS heeft kennis genomen van de analyse die vanochtend door het Prijzenobservatorium gepubliceerd werd met betrekking tot de evolutie van de prijs van consumptiemelk na het bereikte akkoord van augustus 2015 binnen het Ketenoverleg,

Net zoals bij de studie inzake de actualisering van de prijzen bij de rundveesector die enkele weken geleden werd gepubliceerd, merkt men ook hier op dat de prijs die aan de melkproducenten betaald wordt sinds oktober 2015 nog steeds dalend is. In mei 2016 lagen de prijzen 19,2% lager dan het vastgestelde niveau in oktober 2015 en dit ondanks de stabilisering van de consumptieprijzen voor melk.

Voor rundvlees merkt men dezelfde ontkoppeling op tussen de prijs die de producenten krijgen en de prijs die betaald wordt door de consumenten.

Daarnaast zijn de discussies over de structurele maatregelen voor de melk- en varkenvleessector nog steeds aan de gang.

Het is in deze context dat Minister Willy BORSUS na de vakantie de gesprekspartners van het ketenoverleg bijeen zal roepen om een stand van zaken op te maken en om vooruitgang te boeken in deze dossiers. Hij onderstreept de positieve ingesteldheid die de verschillende actoren tijdens de Beurs van Libramont hebben getoond (Comeos, Fevia, landbouworganisaties, enz.)

De Minister van landbouw herhaalt dat hij « een eerlijke en lonende prijs wil voor de producenten, die rekening houdt met de economische realiteit van alle actoren in de keten ” “We vragen hetzelfde op het Europees niveau en verwachten resultaten op korte termijn” voegt de Minister toe.