Achtergrond

Willy Borsus biedt een luisterend oor aan het Ondernemersparlement

“Vandaag moet elke werknemer kunnen genieten van een sociaal statuut dat die naam waardig is, om zijn activiteiten te kunnen ontwikkelen onder optimale omstandigheden. De socialezekerheid moet vandaag zowel de bescherming van zijn begunstigden mogelijk maken, als hun dagelijkse leven eenvoudiger maken.”

De creatie van een derde statuut voor de werknemers?

Ter gelegenheid van de tweede editie van het “Ondernemersparlement” georganiseerd door Partena Professional, hebben ondernemers, juristen en HR-beroepsmensen mogelijke verbeteringen geformuleerd van het sociaal recht . Om meer in de lijn te liggen van de huidige behoeften van de werknemers, stellen zij voor het statuut van de werknemers in de toekomst te herzien en een nieuw statuut te creëren, dat van “autonoom medewerker”.

Dat zijn de conclusies die vandaag werden voorgelegd aan minister Willy Borsus. Begaan met het welzijn van de ondernemers en bereid tot dialoog, is de minister van plan er grondig over na te denken. Volgens hem bestaat de eerste stap evenwel uit de herziening van de wet op de aard van de arbeidsrelaties.

Willy Borsus, die zich bewust is van de evoluties van de gedragscodes binnen de bedrijven en van de verwachtingen van de werknemers, wil teruggaan naar de wet van 2006 die slechts 4 algemene criteria voorzag van juridische aard om een onderscheid te maken tussen de sociale statuten. De creatie van een nieuw statuut, ander dan dat van werknemer of zelfstandige, is nog niet aan de orde. Het is evenwel niet uitgesloten dat er gesprekken worden gevoerd binnen de regering op basis van de aanbevelingen van organisaties zoals het “Ondernemersparlement”.