Persbericht

Vogelgriep: opheffen van de ophokregeling voor pluimvee van professionele houders

Minister van Landbouw Willy Borsus heft de laatste bijkomende preventieve maatregelen voor vogelgriep op. Professionele pluimveehouders moeten vanaf 20 april hun dieren niet meer ophokken.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “ Op basis van de risicoanalyse, uitgevoerd door onze diensten en experts, kan ik nu eindelijk de ophokregeling in de professionele pluimveehouderij opheffen. Ik houd eraan om alle pluimveehouders hartelijk te bedanken voor hun medewerking en voor het strikt toepassen van de maatregelen. Dit heeft toegelaten om de verspreiding van de ziekte in onze pluimveestapel te voorkomen en maakt van België een voorbeeld voor de Europese landen, die zwaar getroffen werden. ”

Hoe is de situatie op dit ogenblik?

De afgelopen weken zijn er geen nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus meer vastgesteld in België en in een straal van 250 km daarrond. Dit duidt erop dat dit hoogpathogene virus hier waarschijnlijk niet meer circuleert onder de wilde vogels. Het risico op besmetting in ons land is daardoor klein geworden, zodat alle in november 2016 genomen bijkomende preventieve maatregelen voor vogelgriep kunnen worden opgeheven.

Ter herinnering: in België zijn in de loop van februari en maart vijf besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en vier bij wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Stokkem-Dilsen en Ottignies. In de ganse Europese Unie zijn sinds november 2016 meer dan 1.100 besmettingen op pluimveehouderijen, hobbyhouderijen en in dierparken vastgesteld. Daarnaast stierven duizenden wilde vogels na een besmetting met dit voor de meeste vogels erg agressieve virus. Er zijn op dit ogenblik nog enkele probleemgebieden elders in Europa, maar deze vormen geen onmiddellijk risico voor ons pluimvee en onze andere vogels.

Wat nu?

Door het stopzetten van de bijkomende voorzorgsmaatregelen moeten ook de professionele pluimveehouders hun dieren niet meer ophokken. Vanaf donderdag 20 april gelden nog enkel de gebruikelijke preventieve maatregelen om insleep van vogelgriep te vermijden.

Deze voorzorgsmaatregelen, alsook de regels die het ganse jaar door van kracht zijn bij verzamelingen en openbare markten met pluimvee en vogels, zijn terug te vinden op website van het FAVV:
-    Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
-    Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers:  Philippe Houdart  0478/500.178