Fotogalerij

Presentatie van het federaal Bijenplan

Minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem en minister van Landbouw Willy Borsus hebben woensdag de grote lijnen onthuld van hun ‘Federaal Bijenplan’. De sleutelrol van bestuivers voor de welvaart, de biodiversiteit en het welzijn van de menselijke samenlevingen moet vandaag niet meer worden aangetoond. Volgens het Inra Het Institut national de la recherche agronomique (Nationaal Instituut voor Agronomisch onderzoek - Frankrijk) is 35% van de wereldproductie, vooral fruit, groenten en oliehoudende gewassen, het resultaat van een bestuiving door insecten, en vooral door bijen. Daarom voorziet de federale regering vandaag in een ambitieus ‘Bijenplan’ dat een reeks zeer concrete acties bevat voor alle actiehefbomen van de federale overheid. Concreet is het ‘Federaal Bijenplan 2017-2019’ het resultaat van een nauwe samenwerking tussen drie ministers (Volksgezondheid, Leefmilieu en Landbouw), hun administraties en de sector.