Achtergrond

Links

Administraties

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

http://economie.fgov.be/nl

Voedselveiligheid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

http://www.favv.be

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

http://www.coda-cerva.be/ 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de  Voedselketen en Leefmilieu

http://health.belgium.be/eportal/index.htm

Directoraat-genaraal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid (DG4)

http://health.belgium.be/eportal/Aboutus/ourorganisation/DGforAnimals,PlantsandFoodstuf/686638_NL?ie2Term=cites?&fodnlang=nl#.VNyGLC40-ak

Sociaal statuut der zelfstandigen

Directie-generaal Zelfstandigen van het FOD Sociale Zekerheid

https://socialsecurity.belgium.be/nl/netwerk/directie-generaal-zelfstandigen

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

http://www.rsvz-inasti.fgov.be/

Maatschappelijke integratie

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding

http://www.mi-is.be/be-nl/start

Spoorbeleid

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)

http://www.mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/dvis/

Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor

http://www.mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/oois/

Politiek

Mouvement Réformateur

http://www.mr.be/