Persbericht

Fipronileieren : bijkomende voorzorgsmaatregelen

Naar aanleiding van een bericht van het FAVV over de overschrijding van de EU-grenswaarde bij een tegenexpertise op een geblokkeerd lot eieren, hebben Denis Ducarme, minister van Landbouw, en Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, in overleg met premier Charles Michel en met minister Kris Peeters van Consumentenzaken een reeks bijkomende maatregelen gevraagd aan het Voedselagentschap.

De ministers noteren dat het FAVV hen heeft verzekerd dat de eieren betrokken bij de tegenexpertise waar een overschrijding van de EU-veiligheidswaarde is opgemerkt, geblokkeerd werden en dat door het FAVV maatregelen overeenstemmend met de Europese regelgeving zijn genomen.

Uit voorzorg vragen de ministers toch volgende maatregelen:

  • Alle leghenbedrijven waarvan de ei-analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium waarvan het resultaat nu betwist wordt, worden geblokkeerd;
  • De terugroeping van alle eieren van de bedrijven getest door hogervermeld laboratorium, wordt onmiddellijk georganiseerd;
  • De resultaten van de tegenexpertise worden geverifieerd;
  • De monitoring en controle van de volledige keten van leg- en kweekkippen wordt versterkt door het FAVV; 
  • De lotnummers van alle eieren waarvoor de terugroeping geldt, worden gepubliceerd; 
  • Het opsporen of traceren door het FAVV van de eieren van betrokken bedrijven;
  • Het openen van een groen nummer of call center bij het FAVV waar de bevolking met vragen terecht kan.

Van de zes bedrijven waarbij analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium waarvan een resultaat door een tegenexpertise betwist wordt, waren er trouwens drie nog steeds geblokkeerd. De ministers organiseren overleg met de landbouworganisaties en de verenigingen van handelaars om hen alle nuttige informatie te verschaffen.