Persbericht

Eieren met fipronil: minister Ducarme eist volledige transparantie en herinnert aan de prioriteit van het voorzorgprincipe. De minister van Landbouw vraagt een omstandig verslag aan het FAVV

De ministers van Volksgezondheid en van Landbouw herinneren eraan dat totale transparantie en het voorzorgprincipe prioritair zijn. De bescherming van de consument en de transparantie moeten worden verzekerd. We zien erop toe en zullen er blijven op toezien dat ze gegarandeerd worden”, geven de ministers aan. De minister van consumentenzaken Kris Peeters wordt ook op de hoogte gehouden. 

In dat opzicht laat het FAVV weten dat het, zodra het kennis heeft genomen van de lijst met 57 bedrijven, waarvan een deel gebruik heeft gemaakt van de diensten van de verdachte Nederlandse onderneming (Chick Friends), onmiddellijk de geïdentificeerde producten heeft geblokkeerd om de consumenten te beschermen.

De minister van Landbouw verbindt zich er toe de grootst mogelijke klaarheid te scheppen. Hij heeft het FAVV om een omstandig verslag gevraagd over de acties die het Agentschap heeft ondernomen sinds het de eerste informatie over de fipronil-problematiek heeft ontvangen.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wijst erop dat de analyses die tot nu toe uitgevoerd zijn op eieren geproduceerd in België aangeven dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid. De informatie die het FAVV tot nog toe aan de minister bezorgde, betreft 80% van de verdachte bedrijven die eieren voor consumptie produceren. De analyses van deze eieren tonen een aanwezigheid aan die ver onder de zeer strenge Europese normen ligt (10 keer minder en lager), in tegenstelling tot Nederland waar diverse resultaten de Europese drempels overschrijden.

De volledige resultaten worden begin deze week verwacht. De minister van Landbouw heeft het FAVV gevraagd alle resultaten zo snel mogelijk in detail bekend te maken.

Daartoe heeft de minister van Landbouw gevraagd dat alles in het werk wordt gesteld om tests op de aanwezigheid van fipronil in eieren te kunnen uitvoeren in België. Het FAVV heeft geantwoord dat de erkende laboratoria vanaf het begin van de week van 7 augustus in staat zouden zijn om analyses uit te voeren in België.

Vanaf nu gaat de monitoringfase in. Dat betekent eerst en vooral dat er controles gebeuren buiten de 57 verdachte bedrijven, wat neerkomt op 86 kippenkwekers die door het FAVV werden geïdentificeerd. Daarnaast zullen nieuwe analyses worden uitgevoerd op eieren die de laatste maanden werden geproduceerd. De minister van Landbouw heeft het FAVV gevraagd hem nauwkeurig te informeren over de beschikbare stalen die het mogelijk maken de historiek van de laatste maanden op te sporen.

Aangezien de fipronil-problematiek potentieel een Europees probleem kan zijn, zal de minister van Landbouw ook contact hebben met zijn Duitse en Nederlandse ambtsgenoten. Hij heeft zijn administratie gevraagd de nodige contacten te leggen met de Duitse en Nederlandse administraties.