Persbericht

Een online register voor de erkende ambachtslieden

De definitie van ambachtsman is op 1 juni jongstleden in werking getreden. Er werden al 351 erkenningen toegekend. Alle erkende ambachtslieden zijn voortaan opgenomen in een register dat online door iedereen geraadpleegd kan worden.

We kunnen zeggen dat de sector zat te wachten op deze nieuwe hoedanigheid van ambachtsman: op vier maanden tijd werden al 351 ambachtslieden officieel erkend.

En voortaan zijn zij opgenomen in een officieel register waardoor iedereen ze eenvoudig kan vinden. De zoekmotor maakt het mogelijk om gerichter te zoeken in het register met behulp van de volgende criteria:

•ondernemingsnummer,

•benaming,

•sector,

•postcode,

•type onderneming.

Het register wordt dagelijks geactualiseerd:

https://regartisans.economie.fgov.be/regartisans/search?lang=nl&form=

Ter herinnering, de wet definieert de ambachtsman voortaan als volgt: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.

Meer info:

http://economie.live.pr.belgium.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/erkenning_ambachtsman/