Achtergrond

Eedaflegging van minister Denis Ducarme

Prestation de serment

Na de benoeming van Willy Borsus tot minister-president van de Waalse regering, werd Denis Ducarme aangesteld als minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie van de Belgische federale regering op vrijdag 27 augustus 2017.

De nieuwe federale minister Denis Ducarme, een man met een sterke overtuiging, zal het werk van zijn voorganger met hetzelfde enthousiasme voortzetten.

Denis Ducarme : “Ik ben zeer verheugd deze bevoegdheden te kunnen opnemen in de regering. Ze zijn intrinsiek verbonden met het vrije ondernemerschap, dat centraal staat in het liberale project.”

Het beleid van Denis Ducarme zal de roadmap van de regering volgen en hij zal zijn schouders zetten onder de hervormingen die nuttig zijn voor de KMO’s, de zelfstandigen en de middenstand.

Afkomstig uit het landelijke zuiden van Henegouwen, zal Denis Ducarme zich verder inzetten voor onze landbouw.

Als sociaal liberaal zal hij ook op een enthousiaste manier het beleid van de federale regering op het vlak van de maatschappelijke integratie op zich nemen.

« Une part importante des mesures prévues dans l’accord gouvernemental a déjà été réalisée, mais il y a encore du travail.»