Persbericht

De verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen: inwerkingtreding van de halfautomatische moederschapshulp en verhoging van de uitkeringenOp 1 september treden er 4 maatregelen in werking met het oog op de verbetering van het sociaal statuut.

Op 1 september treden er 4 maatregelen in werking met het oog op de verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen. Het gaat om de halfautomatische toekenning van de moederschapshulp, een mooie stap voorwaarts voor het dagelijkse leven van de zelfstandige mama’s. Bovendien worden de uitkeringen in geval van ziekte, moederschap en adoptie van de zelfstandigen verhoogd.

Enerzijds, wat betreft de automatische toekenning van de moederschapshulp:

Een vrouwelijke zelfstandige die bevalt, heeft recht op 105 dienstencheques om haar te helpen in haar dagelijkse leven bij wijze van moederschapshulp. Tot op heden moest zij die zelf aanvragen bij haar sociaal verzekeringsfonds. Deze administratieve stap wordt voortaan vermeden. 

Voor minister van Zelfstandigen Denis Ducarme: « Het sociaal statuut der zelfstandigen moet evolueren om een beter evenwicht mogelijk te maken tussen het privé- en het beroepsleven, de halfautomatische toekenning verrijkt de genomen maatregelen in het kader van het plan voor het vrouwelijk ondernemerschap en dat verheugt me.”

Anderzijds, wat betreft de verhoging van de uitkeringen van de zelfstandigen in geval van ziekte, moederschap en adoptie:

In het kader van hun sociaal statuut beschikken de zelfstandigen over een forfaitaire uitkeringsverzekering:

  • in geval van ziekte;
  • in geval van moederschap;
  • en in geval van adoptie. 

Overeenkomstig het advies van de sociale partners van 21 maart 2017 inzake de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen, worden deze uitkeringen vandaag verhoogd met 1,7%. 

Bovendien zal de dagelijkse tegemoetkoming voor hulp van derden verhoogd worden met 5%. Deze maatregel zal in werking treden op 01/10/2017.

Deze uitkeringen en tegemoetkoming evolueren dus als volgt:

 

Tot 31.08.2017

Vanaf 01.09.2017

Dagelijkse uitkering arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Met gezinslast

57,29 €

58,27 €

Alleenstaand

45,85 €

46,63 €

Samenwonend

35,16 €

35,76 €

Wekelijkse uitkering moederschap en adoptie

Voltijds

467,47 €

475,41 €

Halftijds (moederschap)

233,73 €

237,71 €

 

Tot 30.09.2017

Vanaf 01.10.2017

Dagelijkse tegemoetkoming voor hulp van derden

20,81 €

21,85 €

 

Voor minister van Zelfstandigen Denis Ducarme: “De regering verzekert met deze maatregelen de uitvoering van het akkoord van de sociale partners inzake de welvaartsaanpassing. Het is een nieuwe bijdrage aan de versterking van de sociale dekking waar de zelfstandigen recht op hebben.”