Persbericht

De leeflonen gaan stijgen met 0,9%

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus heeft de Ministerraad deze ochtend een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de verhoging beoogt van de bedragen van het leefloon. Het gaat om de uitvoering van het interprofessioneel akkoord.

Willy Borsus : “Elke verhoging, zelfs een minieme, is waardevol voor de begunstigden en strookt met mijn verlangen om het leefloon op te waarderen, maar ook de begunstigden te responsabiliseren.”

Vanaf 1 september 2017 zullen de bedragen van het leefloon verhoogd worden met 0,9%, zoals voorzien in de aanwending van de welvaartsenveloppe.

Onderstaande tabel toont de details van de huidige en de toekomstige bedragen:

 

Vandaag

1/09/2017

Samenwonend

578,27

583,47

Alleenstaand

867,4

875,21

Met gezinslast

1156,53

1166,94

 

Het grootste gedeelte van het sociale luik van de enveloppe zal gewijd worden aan de verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap. Na de taxshift die het bedrag van het leefloon verhoogde, was het immers noodzakelijk om ook het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap te verhogen (zij zal verhoogd worden met 2,9%).

Ter herinnering, de leeflonen waren onder deze regering al 3 keer verhoogd:

- in 2015 was het de welvaartsenveloppe 2015-2016 die eraan bijdroeg (+2%),

- op 1 april 2016 werden de leeflonen verhoogd in het kader van de sociale correctie van de taxshift (+2%),

- en vervolgens werden deze bedragen geïndexeerd op 1 juni naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex (+2%).

Het gaat vandaag dus om de 4de verhoging op 2 jaar tijd.