Persbericht

De begeleidingscel van de kleine producenten van het FAVV is voortaan 100% operationeel

In 2015 kondigde minister van Landbouw Willy Borsus de oprichting aan binnen het FAVV van een cel gespecialiseerd in de begeleiding van kleine producenten van levensmiddelen, in de nasleep van het dossier inzake de Hervekaas. De cel is nu 100% operationeel: nieuwe aanwervingen, een nieuwe verantwoordelijke en een nieuwe website. Doelstelling: de contacten faciliteren tussen de producenten – van wie het aantal in de lift zit – en het Voedselagentschap.

De beslissing kwam na de vaststelling dat de producenten, de verwerkers, de zelfstandigen en de kleine ondernemingen ondersteund moesten worden in het beheer van hun activiteiten ten aanzien van de wettelijke vereisten inzake voedselveiligheid. Op initiatief van minister van Landbouw Willy Borsus werd deze cel in 2015 opgericht en kreeg zij een eigen budget voor de aanwerving van personeel en voor de financiering van studies om de kleine producenten te helpen. In november 2016 werd deze cel groter met de aanwerving van nieuwe medewerkers.

De begeleidingscel heeft het genoegen aan te kondigen dat zij vandaag volledig operationeel is omdat de laatste stap net genomen werd: de nieuwe website die vanaf deze maandag toegankelijk is voor het publiek.

http://www.afsca.be/vcb/

De website geeft het publiek enerzijds de mogelijkheid te zien welke begeleidingsprojecten aan de gang zijn, aan welke initiatieven zij kunnen deelnemen, maar ook de resultaten van studieprojecten (waaronder bijvoorbeeld de studies over de afrijping van rundvlees en over de versoepelingen voor de bewaring van rijsttaarten). Anderzijds maakt deze site de publicatie mogelijk van nuttige en praktische informatie die eenvoudig kan worden geraadpleegd door de kleine ondernemingen die zich aan het ontwikkelen of aan het diversifiëren zijn. Dit informatieplatform zal continu worden aangepast om de meest relevante antwoorden te bieden op de vragen van professionals en van het publiek. Bovendien is het een rechtstreeks contactpunt voor de operatoren (02 211.83.02 , begeleiding@favv.be ).

Minister Willy Borsus concludeert als volgt: “Dit project ligt me bijzonder na aan het hart. De rol van het Agentschap inzake begeleiding en voorlichting met betrekking tot de normen is voor mij een prioriteit. Het belang van deze nieuwe structuur is reëel. De cijfers van de producenten tonen dat aan, omdat het aantal hoeveproducenten gegaan is van 1.400 begin 2015 naar 1.562 begin 2017 (of een toename met 11% op twee jaar tijd). Als we enkel kijken naar de hoevezuivelproducenten, zijn de cijfers nog duidelijker: zij waren met 666 begin 2015 tegen 790 in 2017 (of + 18,6%). Tot slot zijn de hoeveslagers gegaan van 177 in 2015 naar 187 in 2017 (+6 %). We zien dat er steeds meer producenten van start gaan en dat steeds meer landbouwers de uitdaging aangaan van de verwerking of de directe verkoop. Dit komt overeen met een legitieme verwachting van de consumenten. Het Agentschap moet er  - ook - zijn om hen te begeleiden in het mooie avontuur van de buurthandel en de valorisatie van onze streekproducten.