Persbericht

Class Action : de toegang van KMO’s en zelfstandigen tot het collectief herstel

De Ministerraad heeft deze ochtend het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van het Wetboek van economisch recht om de rechtsvordering tot collectief herstel, of de “class action”, uit te breiden naar de zelfstandigen en de KMO’s.

De zelfstandigen en de KMO’s die het slachtoffer zijn van een massaschade zullen op die manier eenvoudiger herstel van hun schade kunnen bekomen.

Momenteel maakt de juridische weg het mogelijk de plegers van fraude burgerlijk aansprakelijk te stellen en het herstel van de geleden schade te bekomen. Dit juridische mechanisme is momenteel beperkt tot de consument en biedt de zelfstandigen of bedrijven niet de mogelijkheid een rechtsvordering tot collectief herstel in te stellen, terwijl een rechtsvordering een aanzienlijke kost vertegenwoordigt voor benadeelde kleine en middelgrote ondernemingen.

De Ministerraad heeft vandaag de uitbreiding goedgekeurd van het toepassingsgebied van de wetgeving inzake het collectief herstel naar de zelfstandigen en de KMO’s. De bedrijven waarop de uitbreiding betrekking heeft, zijn diegene die minder dan 250 werknemers tewerkstellen en waarvan de omzet 50 miljoen euro niet overschrijdt, wat het geval is voor de meerderheid van de ondernemingen in België.

Concreet zal de rechtsvordering tot collectief herstel ingesteld moeten worden door de KMO’s via een vertegenwoordiger van een erkende groepering, zoals bijvoorbeeld de interprofessionele organisaties die erkend zijn binnen de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO.

De rechtsvordering tot collectief herstel zal ingesteld kunnen worden voor elke inbreuk door een bedrijf op zijn contractuele verplichtingen of op één of meerdere regels opgenomen in de lijst bepaald in artikel XVII.37 van het Wetboek van economisch recht. 

Minister Denis Ducarme : “De class action is een bijzonder nuttig mechanisme voor de KMO’s. Zij zullen voortaan collectief een rechtsvordering kunnen instellen om het herstel te bekomen van de geleden schade. Zij zullen op die manier uit het isolement komen en sterker zijn door zich te groeperen.”