Biografie

Foto van Denis DucarmeDenis Ducarme

Denis Ducarme is geboren in 1973. Hij behaalde een master in de politieke wetenschappen, internationale betrekkingen en Europese integratie aan de ULB. Sinds 2003 is hij federaal volksvertegenwoordiger voor Henegouwen. In oktober 2014 werd hij fractieleider van de MR in de Kamer. Op 28 juli 2017 is hij de nieuwe minister geworden van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer.

Naast de materies veiligheid, defensie, justitie en immigratie heeft Denis Ducarme zich tijdens zijn hele parlementaire loopbaan ingezet voor socio-economische dossiers. Onder de voorstellen (als auteur of mede-auteur) die wet zijn geworden, kunnen we de wet vermelden betreffende het niet in aanmerking nemen van de Impulseo-premie bij de berekening van de sociale bijdragen van huisartsen in landelijke gebieden en de wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts.

De voorbije jaren heeft Denis Ducarme zich ook geëngageerd in dossiers die vervolgens dankzij het beleid van de federale regering tot een goed einde zijn kunnen komen. Zo kunnen we de problematiek vermelden van de gedetacheerde werknemers en de sociale dumping, de sociale zekerheid van de zelfstandigen en het belang van een aanpassing van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie aan de specificiteiten van de landbouwsector.