Persbericht

Bilan op de helft van het mandaat: zelfstandigen opgewaardeerd, landbouwers ondersteund en OCMW’s geherfinancierd

Op de helft van zijn mandaat kan minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus al een bilan voorleggen dat een legislatuur waardig is. De KMO’s en de zelfstandigen (die vandaag het recordaantal bereiken van 1.057.393 personen) werden nog nooit zo in de watten gelegd als met deze regering. Daarnaast kunnen we spreken van een reële herfinanciering van de OCMW’s, waarbij de responsabilisering van de begunstigden ontwikkeld wordt. Tot slot heeft de minister van de steun aan de landbouwers een dagelijkse strijd gemaakt sinds twee en een half jaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de 45 belangrijkste maatregelen genomen door de minister na 30 maanden in zijn mandaat: 20170412 bilan op de helft van het mandaat.pdf