Persbericht

Beterschap in de horecasector

Om een beter beeld te krijgen, wenste minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus de situatie van de horecasector te objectiveren in functie van de gegevens van de RSZ en de FOD Economie.

     

Hij stelt een focus voor over de evolutie van het aantal arbeidsplaatsen, van de voltijds equivalenten (VTE) en van de werkgevers, de evolutie van occasionele werknemers en de flexi-jobs, de situatie op het niveau van de ondernemingen, de oprichting van KMO’s en de faillissementen in de sector.

 

Willy Borsus : “De meest recente indicatoren wijzen op een zekere verbetering. De horecasector ondergaat een ware transformatie, we staan voor een systeemwijziging. De horeca-uitbaters hebben grote inspanningen geleverd in het kader van de invoering van het systeem van de witte kassa; inspanningen die ik zeer waardeer. En zij werpen hun vruchten af. We zien het in het aantal voltijds equivalenten dat in de lift zit. Wij moeten natuurlijk deze sector blijven ondersteunen die niet alleen economisch cruciaal is, maar ook vanuit maatschappelijk standpunt omdat hij sterk bijdraagt aan het buurtleven. Daarom bied ik de sector meer dan ooit een luisterend oor. Er wacht ons nog werk om deze verbetering te bestendigen. In dit opzicht wil ik het systeem evalueren van de bijdrageverminderingen voorzien in de horecasector als gebruik wordt gemaakt van de witte kassa. Ik pleit er ook voor dat het gebruik van overuren vereenvoudigd wordt (momenteel maximaal 360 uren, ‘brutoloon = netto’, geen belastingen of bijdragen).

 

De cijfers in het kort

Na een ongunstige situatie gekend te hebben in 2013, zagen de economische indicatoren (tewerkstelling, faillissementen, oprichting van ondernemingen) er opnieuw veel beter uit in 2014, 2015 en 2016 :

  • Er werden bijna 180.000 arbeidsplaatsen geteld in de loop van het derde kwartaal van 2016.
  • Het aantal voltijds equivalenten (het totaal van de vaste werknemers, de extra’s en de flexi-werknemers) heeft voor het eerst sinds het eind van 2014 de kaap van 79.000 VTE overschreden.
  • Meer dan 24.000 werkgevers hebben in het derde kwartaal van 2016 personeel tewerkgesteld dat onderworpen was aan de sociale zekerheid.
  • Er werden meer dan 18.000 flexi-jobs geregistreerd in de loop van het derde kwartaal van 2016.
  • De verhouding van het aantal faillissementen in de sector tot de oprichtingen van ondernemingen (KMO) is nog nooit zo laag geweest (30,3%) sinds 2009.

Lees het persbericht hier: Willy BORSUS_horeca_NL.pdf