Persbericht

6,1 miljoen euro voor de invoering van een welvaartspremie voor de gepensioneerde zelfstandigen: opnieuw een verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen

De Ministerraad heeft vandaag in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een welvaartspremie invoert voor de gepensioneerde en bejaarde zelfstandigen. Dit zal in mei in werking treden. Vanaf 2018 zullen de zelfstandigen ouder dan 75 jaar met een loopbaan van minstens 20 jaar in het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen genieten van een jaarlijkse premie van 59,40 euro voor een gezin en van 47,50 euro voor een alleenstaande (bedrag mei 2018).

Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme : “Met deze maatregel levert de Regering een nieuwe bijdrage aan de versterking van de sociale dekking waar de zelfstandigen recht op hebben. In 2018 zullen meer dan 122.000 gepensioneerde zelfstandigen genieten van een welvaartspremie. Met de invoering van deze premie wordt een nieuwe stap gezet in de richting van een steeds billijkere behandeling van de zelfstandigen op pensioenvlak.”

Deze maatregel, waarvoor de zelfstandigenorganisaties vragende partij waren, is de tegenhanger van het bestaande vakantiegeld in het stelsel van de werknemers. Hij wordt genomen in uitvoering van het interprofessioneel akkoord.

De premie zal elk jaar in mei worden toegekend aan de gepensioneerde en bejaarde (vanaf de leeftijd van 75 jaar) zelfstandigen die kunnen bogen op een loopbaan als zelfstandige van minstens 20 jaar. Deze premie zal in 2018 betrekking hebben op meer dan 122.000 gepensioneerde zelfstandigen.

De Regering heeft voor de financiering van deze maatregel een begrotingsenveloppe vrijgemaakt van 6,1 miljoen €.