Communiqué de presse

Uitgebreide Kern: 110 miljoen euro extra om de OCMW’s te ondersteunen

DUCARME : “Deze aanzienlijke middelen zullen toelaten om de ondersteuning op te voeren van kwetsbare mensen ten aanzien van de sociale gevolgen van Covid-19”

Na afloop van de uitgebreide Kern heeft minister van Maatschappelijke Integratie Denis DUCARME een enveloppe kunnen bekomen van 110 miljoen euro extra om de federale steun aan de OCMW’s op te voeren. Een enveloppe van 110 miljoen euro zal hen toelaten bijkomende sociale hulp te verstrekken aan de mensen die kwetsbaar zijn geworden door de gevolgen van Covid-19, zoals interimwerkers of werknemers uit de deeleconomie. De tweede enveloppe van 10 miljoen euro zal toelaten om het hoofd te bieden aan de werkingskosten van de OCMW’s die geconfronteerd worden met een belangrijke bijkomende werklast sinds het begin van de crisis.

 

Minister van Maatschappelijke Integratie Denis DUCARME : “De sanitaire coronaviruscrisis is de zwaarste crisis die ons land heeft gekend sinds de Tweede Wereldoorlog. Het spreekt voor zich dat zij ook een aanzienlijke impact heeft op kwetsbare groepen, zoals eenoudergezinnen of werklozen, maar ook op een reeks mensen die, voorafgaand aan de crisis, geen steun genoten van de OCMW’s, zoals de interimwerkers of nog de werknemers uit de deeleconomie. Ik wil trouwens het uitzonderlijke werk benadrukken van de OCMW’s in deze moeilijke periode.

Een enveloppe van 110 miljoen euro zal het mogelijk maken om de steun aan de OCMW’s op te voeren. Hij zal concreet toelaten om bijkomende sociale hulp te verstrekken aan mensen die kwetsbaar zijn geworden door de sanitaire crisis, bijvoorbeeld diegenen die, na het verlies van hun job, hun huur, hun energiefactuur, maar ook de kosten verbonden aan het onderwijs van de kinderen of de verzekeringskosten niet meer kunnen betalen. Het antwoord op deze crisis zal tegelijkertijd sociaal en liberaal zijn. De dialoog met de leden van de taskforce kwetsbare groepen wordt voortgezet. Ik hoop dat de gewesten, die ook beschikken over belangrijke hefbomen, ons zullen volgen om deze steunmaatregelen te versterken.

 

Om het hoofd te bieden aan de werkingskosten verbonden aan hun bijkomende werklast, zullen de OCMW’s bovendien een bijkomende steun van 10 miljoen euro ontvangen. Dit bedrag zal hen bijvoorbeeld toelaten hun personeel te versterken.

Dit nieuwe budget komt bovenop de maatregelen die sinds het begin van de crisis werden aangenomen. Naast de nieuwe budgetten die werden goedgekeurd ter ondersteuning van de voedselhulp, heeft de federale regering ook het federale aandeel met 15% verhoogd voor de nieuwe leefloonaanvragen in verband met Covid-19. Daarnaast heeft de federale regering ook maatregelen genomen ter ondersteuning van de beursstudenten en de seizoensarbeid. Er werd vorige week ook een premie van 300 euro vrijgemaakt ten gunste van de begunstigden van het leefloon, de IGO en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor mensen met een handicap.