Communiqué de presse

Hotels kunnen nu op hun eigen websites lagere tarieven aanbieden dan de tarieven op de reserveringssites

Vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en minister van Middenstand Denis Ducarme hebben vandaag op de Ministerraad een wetsontwerp voorgesteld dat uitbaters van toeristische logies toelaat om vrij hun eigen tarieven te publiceren op hun eigen website, waardoor zij voortaan niet meer gehouden zijn aan de tarieven die werden overeengekomen met de operatoren van online reserveringsplatformen.

Dit wetsontwerp wil de problemen oplossen die werden gemeld door de vier horecafederaties. Zij hadden klachten geformuleerd over de contractvoorwaarden van de operatoren van online reserveringscentrales die stipuleren dat de hotels op hun eigen website geen voordeligere prijzen mogen aanbieden dan de tarieven vermeld op de websites van de vermelde operatoren. Minister Kris Peeters en minister Denis Ducarme hebben deze klachten ook aangekaart bij de bestuurders van booking.com en waren van mening dat er tariefvrijheid moest bestaan.

Kris Peeters : “Dit initiatief maakt het mogelijk een einde te maken aan het onevenwicht tussen hotel- en andere uitbaters enerzijds en de platformoperatoren anderzijds, en versterkt de bewegingsvrijheid van de vermelde uitbaters. Het is ook positief voor de consumenten omdat zij nu betere prijzen kunnen bekomen via de websites van de hotels en andere toeristische logies”.
Denis Ducarme : “Deze wet zal zorgen voor een gezonde concurrentie in de sector, ten voordele van zowel de hotelhouders als de consumenten. De hotelhouders worden opnieuw vrij om hun prijzen te bepalen. De consumenten zullen logies kunnen reserveren aan de meest voordelige prijs.”

De sector van het verhuren van toeristische logies is de voorbije decennia sterk geëvolueerd met de opkomst van de platformen voor online reservatie. Deze nieuwe distributiekanalen bieden talrijke voordelen voor zowel de consument als de uitbaters van toeristische logies. De platformen voor online reservatie bieden de consument immers de mogelijkheid om de toeristische logies op één website te zoeken, te vergelijken en te reserveren. Zij laten de uitbaters toe om zichtbaarder te worden in het buitenland, en op die manier hun verkoop aan te zwengelen. In ruil voor hun diensten, houden de platformen voor online reservatie over het algemeen een commissie in die in verhouding staat tot het bedrag van de reservatie die via dit kanaal wordt uitgevoerd. Vandaag zijn deze platformen niet meer weg te denken van de markt van het verhuren van toeristische logies. De uitbaters (van wie het merendeel KMO’s zijn) zijn economisch afhankelijk geworden van de platformen voor online reservatie. Deze machtsverhouding heeft de platformoperatoren voor online reservatie in staat gesteld om contractclausules op te leggen aan de uitbaters, zoals het verbod om lagere prijzen aan te bieden op hun eigen website. Dit wetsontwerp schrapt dus dergelijke clausules.