Communiqué de presse

Een ouderschapsuitkering COVID-19 voor de zelfstandigen - DUCARME vraagt aan de sociale verzekeringsfondsen om de aanvragen nu al te registreren

Een ouderschapsuitkering COVID-19 voor de zelfstandigen - DUCARME vraagt aan de sociale verzekeringsfondsen om de aanvragen nu al te registreren

Op initiatief van Denis DUCARME en Maggie DE BLOCK heeft de Ministerraad zaterdag een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om een ouderschapsuitkering Covid-19 in te voeren ten gunste van de zelfstandige ouders voor mei en juni. “Een positieve maatregel voor de zelfstandigen die hun werkuren moeten terugschroeven om hun kinderen op te vangen”, benadrukt de minister van Zelfstandigen.

 

Minister van Zelfstandigen Denis DUCARME : “In deze tijden van lockdown, moeten veel ouders tegelijkertijd werken en hun kinderen opvangen. Naar het voorbeeld van wat al geldt voor de loontrekkende ouders, is het belangrijk dat de zelfstandige ouders ook de mogelijkheid hebben om te beschikken over deze ouderschapsuitkering: het is een kwestie van sociale rechtvaardigheid.”

“Om de zaken zo eenvoudig mogelijk te maken voor de zelfstandigen die van deze maatregel zouden willen genieten, heb ik aan de sociale verzekeringsfondsen gevraagd niet te wachten op de publicatie van dit besluit en de aanvragen nu al te registreren van de zelfstandige ouders die van dit verlof zouden willen genieten. De formulieren zullen in de loop van volgende week ter beschikking gesteld worden. Wanneer het besluit dan in werking zal treden, zullen de fondsen zo snel mogelijk over kunnen gaan tot de betaling van deze uitkering.”

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block : “De uitkering is bestemd voor de zelfstandigen die hun activiteit voortzetten in mei en juni, maar dat niet voor de volle 100% kunnen doen omdat zij moeten zorgen voor een of meerdere kinderen. Deze uitkering is noodzakelijk om deze zelfstandigen een duwtje in de rug te geven en om het evenwicht tussen werk en gezin te bevorderen.”

 

Rekening houdend met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, met name inzake de gefaseerde heropening van de scholen, is er op korte termijn nood aan maatregelen ten gunste van de ouders die werken en die tegelijkertijd moeten zorgen voor de opvang van de kinderen.

Naar het voorbeeld van het ouderschapsverlof Covid-19 toegekend aan de werknemers, moest er een analoge maatregel genomen worden voor de zelfstandigen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit, verdedigd door minister van Zelfstandigen Denis DUCARME en minister van Sociale Zaken Maggie DE BLOCK, is gericht op de zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit voortzetten of hervatten, maar die hun werkuren moeten terugschroeven om te zorgen voor een of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar of met een beperking.

De uitkering zal 532,24 euro per maand bedragen of 875 euro voor een eenoudergezin. Deze uitkering is gericht op de zelfstandigen die hun activiteiten voorzetten in mei en juni. Zij kan dus niet worden gecumuleerd met het vervangingsinkomen “overbruggingsrecht”.

Om te genieten van dit verlof, kunnen de zelfstandige ouders vanaf volgende week hun aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds (Groupe S, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, Securex-Integrity, Incozina, Multipen, L’Entraide, UCM en de Nationale Hulpkas – deze laatste is een overheidsinstantie). Het formulier zal online beschikbaar zijn op de websites van alle sociale verzekeringsfondsen in de loop van volgende week.

Ter herinnering, het RSVZ stelt daarnaast een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid naar aanleiding van de coronaviruspandemie. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.