Communiqué de presse

DUCARME deblokkeert een bijkomende subsidie van 110 miljoen euro aan de OCMW’s

“Dit budget zal het mogelijk maken om de ondersteuning van kwetsbare mensen getroffen door de crisis op te voeren”

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Denis DUCARME heeft de Ministerraad vrijdag de toekenning gevalideerd van een bijkomende subsidie van 110 miljoen euro om de federale steun aan de OCMW’s op te voeren.

 

Minister van Maatschappelijke Integratie Denis DUCARME : “De coronaviruscrisis is de ergste crisis die ons land meemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik wil trouwens het uitzonderlijke werk benadrukken van de verenigingen in het veld en van de OCMW’s tijdens deze moeilijke periode.

“Naast de economische impact, heeft Covid-19 ook een aanzienlijke sociale impact op de kwetsbare groepen, zoals eenoudergezinnen, maar ook op een reeks personen die, voorafgaand aan de crisis, geen steun genoten van het OCMW, zoals interimwerkers of nog de werknemers uit de deeleconomie. Sommige van deze mensen aarzelen om bij het OCMW te gaan aankloppen. Dat is niet nodig. Wij hebben deze middelen vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen die hulp nodig heeft bij het betalen van de huur, de energiefactuur of nog de kosten in verband met het onderwijs van de kinderen, ondersteund kan worden.”

“Ik hoop dat de gewesten, die ook belangrijke hefbomen hebben, ons voorbeeld zullen volgen en hun steun zullen opvoeren.

 

De enveloppe van 110 miljoen euro zal toelaten om bijkomende hulp te verlenen aan de begunstigden van het leefloon, met inbegrip van de nieuwe doelgroepen die, na het verlies van een job, hun huur, hun energiefactuur, maar ook kosten in verband met het onderwijs van de kinderen, de verzekeringskosten, enz. niet meer kunnen betalen.

Toen de crisis uitbrak, had Denis DUCARME met hetzelfde doel voor ogen, al dringend een subsidie van 15 miljoen euro vrijgemaakt. Deze nieuwe subsidie werd vrijgemaakt naar aanleiding van een beoordeling van de behoeften bij de OCMW’s, in antwoord op een vraag van de taskforce “kwetsbare groepen”.

Sinds het begin van de crisis werd op basis van de huidige ramingen voor een totaal van 300 miljoen euro aan maatregelen genomen op sociaal vlak.