Communiqué de presse

De evenementensector, de wellnesscentra en de kermissen hervat-ten op 1 juli - De regel van de 50 kramen op de markten en de verplichting om alleen te gaan winkelen op 30 minuten worden ook opgeheven

“Goed nieuws voor veel zelfstandigen en hun werknemers,” onderstreept DUCARME, die ook benadrukt dat het belangrijk is om “aan de zijde te blij-ven staan van de sectoren die nog niet kunnen heropenen”

Op 1 juli zal België fase 4 ingaan van de exitstrategie. Zoals aangekondigd door eerste minister Sophie WILMES op de persconferentie van woensdag, heeft de Nationale Veiligheidsraad groen licht gegeven voor de heropening van bepaalde sectoren, met name de evenementensector, de wellnesscentra en de kermissen.

Op basis van de aanbevelingen van de GEES (Groep van experten belast met de Exitstrategie) en in overleg met de sector, heeft minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME, die ook zetelde in de Nationale Veiligheidsraad van woensdag, de lijst gefinaliseerd van de bepalingen die nageleefd moeten worden om de veiligheid te verzekeren van de zelfstandigen, hun personeel en hun klanten. Deze maatregelen zullen worden opgenomen in een nieuw ministerieel besluit. Het protocol voor de evenementensector werd al gepubliceerd op de website van de HRZKMO.

Omdat de situatie in België positief evolueert, heeft de Nationale Veiligheidsraad bovendien de versoepeling aangekondigd van meerdere sanitaire maatregelen: de limiet van 50 kramen op de markten wordt opgeheven ; hetzelfde geldt voor de verplichting om alleen te gaan winkelen gedurende maximaal 30 minuten. Minister DUCARME had zich een groot voorstander getoond van deze versoepelingen. De wellnesscentra zullen ook kunnen heropenen op 1 juli. Hun protocol zal uiterlijk morgenochtend online staan.

 

  1. De evenementensector zal zijn activiteiten kunnen hervatten vanaf 1 juli:

Minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME : “Dat de evenementensector zijn activiteiten mag hervatten op 1 juli, is uitstekend nieuws. Veel zelfstandigen en kmo’s hebben die nodig om hun activiteit te promoten. De sector is ook een belangrijke bron van tewerkstelling. Ik heb de vertegenwoordigers van de sector meerdere keren ontmoet om een protocol uit te werken dat hen zal toelaten hun activiteit te hervatten in alle veiligheid voor de zelfstandigen, het personeel, de klanten en het publiek.”

Vanaf 1 juli zal het publiek toegelaten bij evenementen uitgebreid worden. Zo zullen seminaries en conferenties opnieuw georganiseerd kunnen worden (mits inachtneming van de social distancingregels).

In een eerste tijd (van 1 tot 31 juli) zullen evenementen tot 200 mensen binnen en 400 mensen buiten al kunnen worden georganiseerd.

Als er een zaal wordt gehuurd (voor de organisatie van recepties en banketten), blijft de regel van toepassing van maximaal 50 mensen binnen.

Een bijzonder protocol, aangepast aan de specificiteiten van de traiteuractiviteiten, definieert bovendien de voorwaarden waaronder zij zullen kunnen functioneren, bijvoorbeeld de manier waarop klantenbediening of buffetten georganiseerd moeten worden” preciseert Denis DUCARME.

Deze evenementen zullen natuurlijk afhangen van de strikte naleving van de regels die toelaten de veiligheid te garanderen van de dienstverleners, het personeel, de klanten en het publiek.

Het volledige exitprotocol voor de evenementensector bevindt zich nu al op de website van de HRZKMO : https://dbba606d-bf82-431f-90ce-0e7675805a13.usrfiles.com/ugd/dbba60_902040c8acb14e93850a70f88750126c.pdf

 

  1. De limiet van 50 kramen voor de markten wordt opgeheven!

Op vraag van minister DUCARME, had de Minister van Binnenlandse Zaken het advies gevraagd van de provinciegouverneurs om de situatie op het terrein te evalueren met het oog op een mogelijke verhoging van het aantal kramen op de markten. De gouverneurs en de ERGM (Economic Risk Management Group) gaven een positief advies. De Nationale Veiligheidsraad heeft deze maatregel uiteindelijk goedgekeurd: de regel van de 50 kramen wordt voortaan opgeheven, mits toelating van de gemeentelijke overheden.

Minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME : “De limiet van de 50 kramen op de markten was moeilijk voor veel marktkramers. Door deze maatregel op te heffen, zullen wij meer zelfstandigen toelaten hun marktkramersactiviteit te hervatten. Dat is ook positief nieuws voor de convivialiteit van onze steden en dorpen”.

 

  1. Goed nieuws voor de wellnesscentra, de foorkramers en de handelaars:

Vanaf 1 juli zullen ook de welnesscentra en de sauna’s opnieuw de deuren mogen openen. De jacuzzi’s en de hammams zullen enkel opnieuw kunnen heropenen voor privézorgen. Denis DUCARME heeft meerdere keren een onderhoud gehad met de vertegenwoordigers van de sector om een nauwkeurig kader te definiëren voor de heropening van deze inrichtingen. 

Klanten zullen enkel op reservatie ontvangen kunnen worden. Personeel dat in contact komt met klanten, zal een masker moeten dragen. Het volledige protocol voor de heropening van de wellnesscentra zal uiterlijk morgenochtend op de website worden geplaatst van de HRZKMO (https://www.hrzkmo.fgov.be/veiligheidsmaatregelen).

Bovendien zullen bezoeken aan handelszaken niet meer beperkt zijn tot 30 minuten en zullen de klanten hun aankopen kunnen doen met hun “bubbel”.

Ondanks de exit, verloopt de heropstart voor veel handelaars moeizaam. Deze maatregel is dus ook uitstekend nieuws voor hen”, benadrukt Denis DUCARME. “Hun klanten toelaten om in kleine groepen te komen en meer tijd te besteden aan hun aankopen, zal bijdragen aan de ondersteuning van de heropstart van hun activiteiten.”

De foorkramers zullen ook hun activiteiten mogen hervatten vanaf 1 juli, mits voorafgaande toestemming van de gemeentelijke overheden. Zij zullen tot maximaal 400 mensen buiten kunnen ontvangen.

 

  1. Aan de zijde blijven staan van de sectoren die niet kunnen heropenen, met name het nachtleven:

Terwijl de sanitaire situatie dag na dag verbetert, blijft het coronavirus, zoals we weten, elke dag nieuwe slachtoffers maken. Voorzichtigheid blijft dus geboden en de experten van de GEES zijn van mening dat de evolutie van de pandemie, ondanks het feit dat zij positief is, de heropening nog niet toelaat van sommige sectoren, met name de discotheken.

Wij moeten aan de zijde blijven staan van de sectoren die nog niet kunnen heropenen en de heropstart begeleiden van de activiteiten van onze zelfstandigen en onze kmo’s. Het is om hen te ondersteunen dat ik de verlenging heb verkregen van het crisis-overbruggingsrecht tot 31 augustus en dat de faciliteiten voor de betaling van sociale bijdragen, of het nu gaat om vrijstelling, uitstel of vermindering, van kracht blijven tot het einde van het jaar. Tot slot kunnen de zelfstandigen die hun activiteit hervatten en zware hinder blijven ondervinden van de gevolgen van Covid-19, een beroep doen op het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart,” onderstreept Denis DUCARME.

Om te genieten van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, waar Denis DUCARME het initiatief voor nam, moeten de zelfstandigen voldoen aan twee voorwaarden:

  • Actief zijn in een van de sectoren die het voorwerp hebben uitgemaakt, bij ministeriële besluiten, van een volledige of gedeeltelijke sluiting gedurende meer dan een kalendermaand en die aan beperkingen onderworpen blijven tijdens hun heropening (horeca, sommige non-food kleinhandelszaken, kappers en schoonheidsspecialisten, evenementensector,…)
  • Aantonen dat de activiteit, voor het tweede kwartaal, een daling vertoont van minstens 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar.

Ter herinnering, voor de aanvragen inzake de betalingsfaciliteiten en voor de aanvragen om te genieten van het overbruggingsrecht, zijn de sociale verzekeringsfondsen het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen (Groupe S, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, Securex-Integrity, Incozina, Multipen, L’Entraide, UCM en de Nationale Hulpkas – deze laatste is een overheidsinstantie).

Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u (behalve op vrijdag van 13u tot 16u).