Communiqué de presse

COVID-19 : DUCARME keurt een nieuwe omzendbrief goed om de behandeling te versnellen door de sociale verzekeringsfondsen van de aanvragen overbruggingsrecht en ze nog inclusiever te maken

“Deze maatregel zal het mogelijke maken om de dienstverlening aan de zelfstandigen nog verder te verbeteren”, benadrukt de minister van Zelfstandigen

Denis DUCARME heeft een omzendbrief gericht aan de sociale verzekeringsfondsen, de private organismen[1] die met name zorgen voor de betaling van het overbruggingsrecht. De richtlijn van de minister van Zelfstandigen wil de behandeling van de aanvragen overbruggingsrecht nog versnellen door de aandacht van de fondsen te vestigen op de modaliteiten voor het gebruik van de NACE-codes in het kader van de toekenning van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. Zo werden de fondsen eraan herinnerd dat de codes geen criterium zijn voor toekenning of weigering, maar informatie die de sociale verzekeringsfondsen kan helpen om de financiële uitkering sneller toe te kennen. Naast deze doelstelling op het vlak van snelheid, wil deze omzendbrief het behandelingsproces van de dossiers inclusiever maken. Concreet hebben de fondsen, in de gevallen waar de NACE-code niet leidt tot een automatische toekenning, de vrije hand om het dossier te analyseren en de financiële uitkering toe te kennen met respect voor de reglementering in functie van alle andere elementen in het dossier van de zelfstandige.

Ter herinnering, meer dan een half miljoen zelfstandigen hebben tot dusver kunnen genieten van het overbruggingsrecht dat werd ingevoerd door Denis DUCARME naar aanleiding van de Covid-19-crisis, of een bedrag van meer dan 2 miljard euro. In 2019 hadden de fondsen ongeveer 300 aanvragen behandeld.

 

Minister van Zelfstandigen Denis DUCARME : “In een minderheid van de gevallen hebben de fondsen meer tijd nodig om het dossier te behandelen van een zelfstandige die wenst te genieten van het overbruggingsrecht. Het gaat om de complexere gevallen waarvoor zij willen vermijden het overbruggingsrecht te weigeren aan een zelfstandige die, na grondig onderzoek, er recht op blijkt te hebben, of waarvoor de aanvrager nog niet alle bewijsstukken heeft kunnen aanleveren. Deze omzendbrief vestigt de aandacht van de fondsen op bepaalde modaliteiten voor de toekenning van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, en met name het gebruik van de NACE-codes. Dankzij de omzendbrief zal de behandeling van bepaalde dossiers sneller kunnen, zal de procedure inclusiever zijn en zal de dienstverlening aan de zelfstandigen dus verder verbeteren. Ik dank de fondsen voor de kwaliteit van hun werk en voor hun engagement ten dienste van de zelfstandigen.”

 

Na afloop van een vergadering donderdag jongstleden, hebben de 11 sociale verzekeringsfondsen aan minister van Zelfstandigen Denis DUCARME hun engagement opnieuw bevestigd dat zij waren aangegaan vanaf het begin van de crisis om het overbruggingsrecht in de eerste week van de maand te betalen.

 

Dat zou evenwel meer tijd in beslag kunnen nemen voor de complexe dossiers waarvoor de fondsen willen vermijden dat zij het overbruggingsrecht weigeren aan een zelfstandige die, na grondig onderzoek, er recht op blijkt te hebben, of waarvoor de aanvrager de bewijsstukken nog niet heeft kunnen aanleveren. De omzendbrief aangenomen door Denis DUCARME wil net de behandeling van deze complexe dossiers nog versnellen.

 

Ter herinnering, in het kader van de monitoring van de VSVZ (Verenging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen) ingevoerd op initiatief van de minister van Zelfstandigen, is gebleken dat sommige sociale verzekeringsfondsen een vertraging vertoonden in de behandeling van de aanvragen overbruggingsrecht ingediend in juli, hoofdzakelijk complexere dossiers of waarvoor de zelfstandige de bewijsstukken nog niet had bezorgd. Sommige fondsen hadden er ook op gewezen dat zij tijdens de zomervakantie niet over al hun personeel konden beschikken, wat opnieuw het geval zal zijn nu de vakantie voorbij is.

 

De vertraging betreft 13% van de dossiers ingediend in juli, of 14.808 dossiers. Ter herinnering, meer dan een half miljoen zelfstandigen hebben tot dusver kunnen genieten van het overbruggingsrecht ingevoerd door Denis DUCARME naar aanleiding van de Covid-19-crisis, of een bedrag van  meer dan 2 miljard euro.[1] Uitgezonderd de Nationale Hulpkas, die een overheidsfonds is.