Communiqué de presse

11de editie van de Dag van de Ambachten: op zondag 26 november 2017 staan onze ambachtslieden in de schijnwerpers!

De Dag van de Ambachten zal op zondag 26 november 2017 voor de 11de keer doorgaan. De gelegenheid voor de ambachtslieden om hun kennis te delen en hun soms weinig gekende beroepen te tonen aan het grote publiek.

Vorig jaar hebben meer dan 650 ambachtslieden deelgenomen aan deze dag en hebben zij meer dan 45.000 bezoekers ontvangen in hun ateliers. Dit jaar zal het grote publiek op bezoek kunnen gaan bij bijna 700 ambachtslieden, en dit volledig gratis, om meer dan 50 activiteiten te gaan ontdekken. De bezoekers zullen kennis kunnen maken met hun knowhow en hun passie. De Dag van de Ambachten, die sinds 2006 door de FOD Economie georganiseerd wordt met de steun van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, heeft tot doel om de aandacht te vestigen op de kennis en het talent van de duizenden ambachtslieden die in België actief zijn. De ambachtelijke onderneming verbindt ondernemingsgeest met de kunst van het creëren! Zij heeft een authentiek karakter met een uitstraling die vaak onze grenzen overschrijdt. De ambachtslieden zijn de ambassadeurs van « made in Belgium », waarvan de kwaliteit, de traditie en de innovatie niet meer moet worden aangetoond. Deze kennis verdient het dus te worden benadrukt, maar zij moet ook en vooral worden beschermd. Daarom trad vorig jaar op 01/06/2016 de wet ambachtsman in werking die zorgde voor een betere zichtbaarheid voor de ambachtslieden, maar ook voor een beter omkaderde toegang tot het beroep. Deze wet geeft immers een juridische definitie van het begrip “ambachtsman”, maar erkent ook wettelijk zijn “kennis”. De Dag van de Ambachtsman is dus een manier om dit beroep te steunen. Het zal bovendien de laatste keer zijn dat ambachtslieden kunnen deelnemen die niet erkend zijn door de commissie ambachtslieden.

Minister Denis Ducarme : “Het is belangrijk de Belgische ambachtslieden en hun kennis te steunen. Ik ben blij dat ik op deze bijzondere dag ons “made in Belgium” in de verf kan zetten!”